Grup Sural Consultors, SL                                           Tel. 93 891 5008  /  610 22 59 06                                                            grupsural@grupsural.com

Comunicació

Eines per millorar la comunicació

Descarregar programa

Saber fer preguntes i saber escoltar

Descarregar programa

Comunicació i hàbits emocionals saludables

Descarregar programa

L'ús de la dialèctica positiva i la veu

Descarregar programa

Píndola comunicativa: escolta activa i to de veu

Descarregar programa

Habilitats comunicatives: com obtenir resultats

Descarregar programa

Innovació 

Innovació i creativitat pel desenvolupament de la flexibilitat

Descarregar programa

Activar els meus talents per aportar a l'equip

Descarregar programa

Curs d'abordatge dels prejudicis i etiquetes

Descarregar programa

 
Gestió  emocional  i  de  l'estres

Autolideratge i gestió de les resistències al canvi

Descarregar programa

 Intel·ligència Emocional i gestió del canvi

Descarregar programa

Automotivació

Descarregar programa

Taller per prevenir la càrrega mental

Descarregar programa

Reducció de l'estrès mitjançant la pràctica del Mindfulness

Descarregar programa

Taller d'eines corporals per la gestió de l'estrès laboral

Descarregar programa

Humor i Alegria: hàbits mentals per fer front a l'estrès

Descarregar programa

Resiliència o com sortir enfortit dels processos de canvi

Descarregar programa

Taller d'alliberament tensional

Descarregar programa

Píndola de Contenció emocional

Descarregar programa

Píndola Sobre la gestió davant d'agressions verbals i amenaces

Descarregar programa

Taller de rituals d'auto-cura

Descarregar programa

 
Organització del treball

Tècniques de PNL per a la millora de l'eficiència professional

Descarregar programa

Optimització de recursos: la gestió del temps

Descarregar programa

Píndola Optimització de reunions

Descarregar programa

Gestió de les interrupcions

Descarregar programa

Píndola Pautes per prioritzar

Descarregar programa

Planificació i organització personal del treball

Descarregar programa

Millora d'un equip de treball

Descarregar programa

Taller de tècniques pel tractament post traumàtic

Descarregar programa