AUTORESPONSABILITAT PER LA SALUT

PENSAMENT POSITIU, HUMOR I ALEGRIA EN L’ÀMBIT LABORAL 

RITUALS D'AUTOCURA

ALLIBERAMENT TENSIONAL

PÍNDOLA GESTIÓ DE L'ESTRÈS

INTRODUCCIÓ PRÀCTICA AL MINDFULNESS

PREVENIR LA CÀRREGA MENTAL

SALUT I TREBALL: RISCOS PSICOSOCIALS

Grup Sural Consultors, SL                                           Tel. 93 891 5008  /  610 22 59 06                                                            grupsural@grupsural.com