Com treballem

Les sessions de formació alternen explicacions amb exercicis individuals i grupals, que requereixen la participació activa de les persones participants per facilitar l'adquisició dels aprenentatges i la seva aplicació posterior al lloc de treball.

Treballem amb qüestionaris d'autoconeixement, que tenen com a objectiu potenciar la reflexió i l'autoanàlisi per a l'adquisició de nous enfocaments i estratègies personals que són directament transferibles al lloc de treball.

Realitzem dinàmiques de grup, role-playings i exercicis en parelles sobre experiències professionals per reflexionar tant des del punt de vista de la funció que realitza el participant, com des de l'impacte que té en la relació interpersonal i en el clima laboral.

Utilitzem vídeos per analitzar situacions reals i extreure'n conclusions extrapolables al lloc de treball.

El treball realitzat es materialitza en plans personals d'aplicació.

Logo Grup Sural

El nostre treball el realitzem en 4 formats:

Presencial

(Combinacions dels 3 formats anteriors)

Vídeo-formació

(Combinacions dels 3 formats anteriors)

Plataforma virtual

Moodle (plataforma pròpia i/o plataforma corporativa)

Format mixt

(Combinacions dels 3 formats anteriors)