Grup Sural Consultors, SL                                           Tel. 93 891 5008  /  610 22 59 06                                                            grupsural@grupsural.com

Coordinació i comunicació interdepartamental

Objectiu: Conèixer les tasques de cada departament, cercar la interdependència dels processos i revisar la seva qualitat i eficàcia

Descarregar programa

Bases de la comunicació assertiva

Objectiu: Expressar sentiments o desitjos positius i negatius d'una forma eficaç sense negar les altres persones i sense crear o sentir vergonya

Descarregar programa

Com cuidar l'equip: que aporto jo al grup de treball

Objectiu: Prendre consciència de l’equip com una entitat a cuidar.

Descarregar programa

Eines de PNL per a la millora del treball en equip

Objectiu: Aprendre a utilitzar unes eines bàsiques per a millorar les relacions entre els membres de l’equip i fer que funcioni amb més harmonia i minimitzant l'estrès.

Descarregar programa

Tècniques de Mediació i Negociació 

Objectiu:  Conèixer i practicar els diferents estils de gestió de situacions conflictives

Descarregar programa

A la recerca de la millora continua: la qualitat total

Objectiu: Reflexionar i dissenyar com poden aplicar les tècniques de millora continua al seu lloc de treball.

Descarregar programa

Taller d'acceptació i gestió de critiques  

Objectiu:  Aprendre a donar informació, donar opinió, exposar necessitats i sentiments, comunicar decisions, formular crítiques, acceptar critiques,...

Descarregar programa

La gestió emocional en les relacions interpersonals

Objectiu:  Entrenar les emocions i reduir l’estrès vinculat a les relacions interpersonals

Descarregar programa

L'acollida als nous membres de l'equip: hàbits saludables d'integració

Objectiu:  Facilitar la inclusió dels nous membres en els equips consolidats

Descarregar programa