top of page

NIVELL D’INFLUÈNCIA I NIVELL DE CANVI I ESTILS DE LIDERATGE

L'estratègia de comunicació del líder requereix que aquest s'adapti al seu estil de lideratge perquè estigui en consonància amb el nivell d'influència i canvi requerit pel context o per la tasca:

  • Quan la influència es dirigeix a l'entorn (on/quan), el líder només intervé si alguna cosa va malament o es desvia de l'estàndard: laissez-faire i gestió per excepció.

  • Quan la influència es dirigeix a canvis específics de comportament (què), el líder construeix clarament un sistema de recompenses contingents: reforç positiu o negatiu, basat en les accions dels col·laboradors.

  • La influència respecte de la capacitat (com) s'aconsegueix proporcionant objectius clars i estimulant processos intel·lectuals: gestió per objectius i estímul intel·lectual.

  • Els estils de lideratge dirigits a influir en creences i valors (perquè) impliquen la consideració de les motivacions i valors individuals, i el desig d'inspirar els membres del grup: consideració individualitzada i inspiració.

  • La influència respecte de la identitat (qui) sovint passa per identificar una visió compartida, o una figura representativa del “model” comú: carismàtic.


NIVELL D'INFLUÈNCIA

RESULTAT

ESTIL(S) DE LIDERATGE

​Espiritual

Identitat

Creences


Capacitats


Comportament

Entorn

​Visió

Missió

Permís

Motivació

Percepció

Direcció

Acció

Reacció

Visionari

Carismàtic

Consideració individualitzada

Inspiració

Estímul intel·lectual

Gestió per objectius

Recompensa contingent

Gestió per excepció


14 views0 comments

​Últimes entrades

bottom of page