top of page
  • grupsural

LA POR EN TEMPS DE CRISIS: COM ENS HO PODEM FER?


Qualsevol crisi suposa un punt d’inflexió en la vida de qui la pateix. L’actitud que adoptem davant una crisi té una forta relació amb les emocions que ens provoca aquesta situació, és per això que a l’hora d’afrontar una situació de crisis és imprescindible centrar-nos en quina actitud adoptem i quines són les emocions que ens genera aquesta situació i com les gestionem.

Per una banda, les actituds reflecteixen com ens sentim respecte a alguna cosa o algú i prediuen la nostra tendència a actuar d'una determinada manera, és per això que per modificar conductes, més que pretendre canviar directament actituds, el que

cal fer és modificar els valors i creences que els precedeixen, no només les

normes.

Les creences tenen un paper important en els emocions que sentim, són estructures de pensament, elaborades i arrelades al llarg de l'aprenentatge, que serveixen per explicar-nos la realitat i que precedeixen a la configuració dels valors, mentre que els valors són criteris per avaluar i acceptar i / o rebutjar normes i conductes.

Per una altra banda, les nostres emocions són la reacció més directa al que vivim, des del dia a dia fins als grans esdeveniments. Amb les crisis, hem d’avaluar si tenim un veritable coneixement sobre com funcionen les nostres emocions i si estan en sintonia amb nosaltres mateixos.


Què és la por? Per què serveix?


La intel·ligència emocional ens ensenya a comprendre les nostres emocions i poder gestionar-les de la forma més correcta. El repte més gran apareix quan es posa el focus en les emocions negatives, les quals poden ser desbordants i paralitzants quan no sabem com afrontar-les. Entre aquestes emocions trobem la por, un reflex que pot condicionar àrees de la nostra vida i portar-nos fins a l’aïllament o l’ansietat elevada.


Tota emoció és útil per poder relacionar-nos amb els altres, amb el medi i amb nosaltres mateixos. Tot i que no hi ha emocions bones o dolentes, sí que hi ha una tendència a categoritzar-les en positives o negatives segons allò que ens fan sentir. La por, al tractar-se d’una cosa que ens crea malestar, es categoritzaria com a negativa. Té la seva utilitat quan és entesa, manejada i no s’eleva en excés. No obstant, això no sempre és possible i pot arribar a causar-nos problemes emocionals i de relacions.


La por es caracteritza per una sensació d’alerta que ens avisa d’un possible perill. Gràcies a això podem sobreviure i desenvolupar-nos. És fruit de l’evolució i la base indispensable de la supervivència. No obstant, aquesta por també pot generar malestar quan està associat a una cosa o situació que realment no és una amenaça. Ens


pot paralitzar i fer que sentim estrès elevat i continuat en el temps. Per evitar els problemes que comportaria, hem d’aprendre a gestionar-ho.

Com podem gestionar la por davant d’una situació de crisi?


Gestionem la por davant la crisi en 7 passos


Si tenim en compte les següents pautes, podrem saber com gestionar la por perquè no perdi la seva utilitat:


1. Reconèixer l’emoció

El primer pas és reconèixer aquesta emoció com una veritable aliada, amb la seva funció cognitiva i física. Ens ajuda a mirar-la amb altres ulls i canviar-ne la percepció. La por informa sobre una situació en què hi ha un risc i sobre la possibilitat de no comptar amb els recursos necessaris per enfrontar-la. Per tant, ens ajuda a veure un punt de la realitat important per a nosaltres mateixos i la nostra seguretat.


2. Avalua la realitat

Una vegada has identificat que estàs sentint por, has d’avaluar si es tracta d’un sentiment adequat a la realitat o si podem estar sentint-ho desmesuradament. Si veiem que és real, hem de trobar les eines que ens ajudin a afrontar-la i poder sentir-nos més segurs. Si aquesta por no fos real, hem de canviar la percepció i buscar quina emoció sí que seria l’adequada. Sempre és més fàcil manejar l’emoció real que una que es troba davant de l’estímul inadequat.


3. Intervé en el teu cos

La por comporta activació corporal, amb símptomes molt similars als de l’ansietat. Sudoració, elevació del ritme cardíac o respiració accelerada es troben entre les característiques de la por. Per poder manejar-la, hem de poder influir sobre el nostre cos i aconseguir la seva calma. El més ràpid i efectiu és utilitzar la respiració diafragmàtica, que funciona en pocs minuts.


4. Intervé en la teva ment

Els pensament també es poden arribar a controlar. És necessari que hi hagi un nivell de concentració. La meditació pot ajudar-nos en aquell instant, tant si és pel nostre compte com si és a través d’un àudio o vídeo.


Quan sentim por, podem veure que certes àrees de la nostra vida es veuen perjudicades.

Fer-nos responsables de la qualitat dels nostres diàlegs interns i que estiguin orientats a les solucions i no als problemes és una altra estratègia per anar compensant els elements de seguretat.


5. Desenvolupa la teva intel·ligència contextual:

En el desenvolupament de la intel·ligència contextual es tracta d’adquirir l’habilitat d’emprar els coneixements pràctics i el sentit comú, així com d’adaptar-se a l’ambient, arribant a reformar l’entorn per acomodar-nos a les possibilitats i minimitzar els defectes.

Per exemple, estar atents al nostre entorn i posar atenció a la gent que en el nostre context te èxit ens permet aprendre de com podem adquirir estratègies de seguretat per anar reduint la por.

L’habilitat i l’actitud d’aprendre sempre serà una estratègia de gestió emocional.

6. Sigues proactiu

La Proactivitat és una qualitat bàsica per gestionar les pors: Implica tenir iniciativa, preveure amb responsabilitat les situacions que es poden donar, cercar estratègies creatives i decidir amb compromís sobre el futur.

La persona proactiva es centra en el seu cercle d’influència, és a dir, en les condicions que directament pot influir, enlloc de voler canviar allò que no està en les seves mans. Les persones reactives, van darrera dels esdeveniments, sense planificar com poden afrontar o millorar la situació.

7. Estableix un suport social/ emocional

Suport social, que es refereix a la xarxa d’amistats o persones que té un subjecte

i de les quals pot rebre ajuda –recursos afectius i pràctics– en moments

de crisi, malestar o quan els necessita. La família, els amics o els companys de

feina i, fins i tot, un veí poden proporcionar aquest suport social. En situacions

límit, com una malaltia terminal, aquest tipus de suport és fins i tot

més important, des d’un punt de vista emocional, que l’atenció mèdica

prestada.

Tenir present la capacitat de resposta dels que ens estimen i aprecien sempre contribuirà a favor de sentir-nos més segurs i també ens ajudarà a compensar l’emoció de la por.

Tots tenim pors. Forma part de la nostra programació biològica, del sentit de supervivència. Por a l’abandó, al rebuig, a no estar a l’alçada, a equivocar-nos, a fer el ridícul, a no ser suficient, a la malaltia, a la mort...

La persona valenta no és la que no té por, sinó la que és molt conscient de les seves pors, les reconeix, les afronta i les supera.

Ara només ens queda fer-nos responsables de prendre decisions. Decisions que deixin a l’emoció de la por només el paper de mantenir-nos alerta per tal de poder respondre constructivament. Decisions que ens orientin a fer-nos responsables de contribuir en tot el possible la nostre seguretat.

97 views0 comments
bottom of page