top of page
  • grupsural

FORMACIÓ: TÈCNIQUES DE PNL PER MILLORAR L'EFICÀCIA PROFESSIONAL
Us oferim el curs TÈCNIQUES DE PNL PER MILLORAR L'EFICÀCIA PROFESSIONAL en totes les metodologies: Presencial, Presencial sincrònic i en línia a través de la nostre plataforma segura de MOODLE o bé mitjançant plataformes corporatives.

OBJECTIUS DEL CURS:


- Conèixer les pressuposicions bàsiques de la PNL


- Adquirir mestratge per identificar alguns dels aspectes no visibles que tenen lloc durant un procés de comunicació i que permeten saber com funciona l'altre


- Aprendre a generar espais de relació, d'obertura i de confiança en la comunicació amb els altres


- Prendre consciència d'alguns dels nivells de la comunicació en què s'han de generar usos

nous per ser efectius i generar els canvis desitjatsDURADA DEL CURS: 12 HORES

Demanar més informació grupsural@grupsural.com

38 views0 comments
bottom of page