top of page
  • grupsural

FORMACIÓ : PREVENIR LA CÀRREGA MENTAL

OBJECTIUS DEL CURS:

- Identificar les principals causes de la càrrega mental en l'àmbit laboral

- Reconèixer els símptomes de la càrrega

mental en el propi cos

- Conèixer i incorporar diferents tècniques per a la gestió i prevenció de la càrrega mental

- Dissenyar un pla de treball individual per a la prevenció de la càrrega mental
PROGRAMA DEL CURS:

1. La càrrega mental: què és?

2. Causes i conseqüències de la càrrega mental

Com prevenir la càrrega mental des de l'organització.

Relació pressió i tensió en el lloc de treball. Efectes facilitadors i efectes perjudicials. Com és la relació cos i la ment en els processos de càrrega mental

3. Eines conductuals per la prevenció i gestió de la càrrega mental

Característiques de la personalitat i patrons de conducta A, B i C i les seves estratègies eficients i ineficients per la gestió de la càrrega mental. Intenció positiva de les activitats mentals i comportaments eficients i ineficients. Conductes facilitadores d'una gestió del temps eficient: autoconeixement i pressa

de decisions conductuals.

4. Eines mentals per la prevenció i gestió de la càrrega mental

Desenvolupar la capacitat de calmar-se, parar, contemplar. Com crear l'hàbit de generar pauses actives. Dissociació mental dels circuits que carreguen la capacitat mental. Adquisició del punt de

vista de l'observador. Aturar el pensament.

Estratègies personals. Reduir els frens de la capacitat de priorització. Increment de la concentració. La racionalització i la direccionalitat del pensament.

5. Conclusions i pla de treball


DURADA DEL CURS: 12 HORESDemanar més informació grupsural@grupsural.com

5 views0 comments
bottom of page