top of page

ELS OBJECTIUS COM A GUIA PER A LA GESTIÓ EFICAÇ DEL TEMPS

Per a poder millorar en la nostra gestió del temps cal , primer , esbrinar com gestionem actualment el nostre temps : si invertim en tasques i activitats que ens ajuden a assolir els nostres objectius fonamentals del nostre lloc de treball o per el contrari, invertim en activitats de poca importància que no ens ajuden a assolir els nostres objectius principals.


Determinar els objectius del nostre lloc de treball es el primer pas a realitzar per a poder millorar la gestió del temps . Aquests son com una brúixola que ens indiquen en quines tasques o activitats hauríem d’invertir mes el nostre temps , i en quines altres caldria que invertíssim menys quantitat d’aquest preciós recurs.


Per tan si detectem i classifiquem els objectius del nostre lloc de treball, sabrem que es el més important a realitzar durant la nostra jornada laboral. Es tracta de detectar i establir prioritats en la nostre activitat professional.


Definir adequadament els nostres objectius ens permetrà :


-Concentrar-se en el que és més important

-Dedicar menys energia en tasques no fonamentals

-Evitar els lladres de temps

-Unificar la direcció de l'equip de treball

-Assolir mes motivació i satisfacció laboralPer altre banda és necessari aprendre, també , a distingir entre aquelles activitats o assumptes que son URGENTS aquelles altres que son IMPORTANTS, ja que no sempre el que és urgent és important.


Condicions per a la bona formulació d'objectius:

1. POSITIU

Pensi en el que vol més, i en el que no vol

Pregunti’s: “Què és el que voldria tenir?” “Què és el que realment vull?”

Enunciat en positiu, sense negacions, marcant una tendència clarament, sense suggerir cap retirada.

2. PART PRÒPIA

3. ESPECIFICITAT

4. EVIDÈNCIA

5. RECURSOS

6. MIDA

7. MARC ECOLÒGIC

8. PASSAR A L'ACCIÓ

> Condicions per a una correcta formulació d’objectius

 1. Què és el que vol (específicament)?

 2. Quins resultats espera obtenir amb aquest objectiu?

 3. Com comprovarà que ha assolit l’objectiu?

 4. Què veu, sent… quan considera que ha aconseguit l’objectiu?

 5. Quan, on, com i amb qui ho desitja?

 6. Què li impedeix tenir-ho ara?

 7. Com és aquesta situació, objectiu, estat desitjat o canvi afectarà la seva vida?

 8. Què necessita per aconseguir-lo?

 9. Què podria impedir que ho aconseguís?

 10. Què és el que canviarà quan ho aconsegueixi?

 11. És realment valuós, l’objectiu? Com ho sap?

 12. Val la pena l’esforç que està disposat a realitzar per obtenir-lo?

 13. Suposa algun risc per a vostè o per a altres persones?
6 views0 comments

​Últimes entrades

bottom of page