top of page
  • grupsural

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: COMUNICACIÓ

PROPOSTA PLA FORMATIU 2020

La competència comunicativa comprèn el conjunt de coneixements i capactiats que permeten una comunicació adequada. Existeixen quatre tipus de competències comunicatives (gramatical, sociolingüística, discursiva i estratègica) que permeten no només fer un bon ús de la llengua, sinó també la facultat per relacionar-nos de moltes maneres amb diferents persones i grups amb la finalitat de gestionar la informació.


 

EINES PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ

Prendre consciència d’alguns dels nivells de la comunicació en què s’han de generar usos nous per ser efectius i generar els canvis desitjats.COMUNICACIÓ I HÀBITS EMOCIONALS SALUDABLES

Prendre consciència de la relació que hi ha entre la comunicació i la gestió emocional

COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ INTERDEPARTAMENTAL

Revisar i definir continguts, canals i la planificació de procediments de comunicació entre departamentsABORDATGE DELS RUMORS A LES ORGANITZACIONS

Aprendre a detectar els rumors i a determinar les èpoques més proclives a la seva aparicióEINES DE PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA PER A LA MILLORA DEL TREBALL EN EQUIP

Aprendre a utilitzar unes eines bàsiques per a millorar les relacions entre els membres de l’equip i fer que funcioni amb més harmonia i minimitzant l'estrès23 views0 comments
bottom of page