• grupsural

COMPETÈNCIES BÀSIQUES: COMUNICACIÓ

PROPOSTA PLA FORMATIU 2020

La competència comunicativa comprèn el conjunt de coneixements i capactiats que permeten una comunicació adequada. Existeixen quatre tipus de competències comunicatives (gramatical, sociolingüística, discursiva i estratègica) que permeten no només fer un bon ús de la llengua, sinó també la facultat per relacionar-nos de moltes maneres amb diferents persones i grups amb la finalitat de gestionar la informació.EINES PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ

Prendre consciència d’alguns dels nivells de la comunicació en què s’han de generar usos nous per ser efectius i generar els canvis desitjats.COMUNICACIÓ I HÀBITS EMOCIONALS SALUDABLES

Prendre consciència de la relació que hi ha entre la comunicació i la gestió emocional

COORDINACIÓ I COMUNICACIÓ INTERDEPARTAMENTAL

Revisar i definir continguts, canals i la planificació de procediments de comunicació entre departamentsABORDATGE DELS RUMORS A LES ORGANITZACIONS

Aprendre a detectar els rumors i a determinar les èpoques més proclives a la seva aparicióEINES DE PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA PER A LA MILLORA DEL TREBALL EN EQUIP

Aprendre a utilitzar unes eines bàsiques per a millorar les relacions entre els membres de l’equip i fer que funcioni amb més harmonia i minimitzant l'estrès19 views0 comments