top of page
  • grupsural

POST 2. CREATIVITAT PER INNOVAR: COM POTENCIAR LA CREATIVITAT DE LES ORGANITZACIONSEL PROCÉS CREATIU és el resultat d'un sistema de processos cognitius que combina més d'una única capacitat per a la generació d'idees i productes creatius. És a dir, és un sistema que combina diverses capacitats i que comporta la interdependència de tots els factors en un sentit de major complexitat. Una única capacitat per si mateixa no permetria el bon desenvolupament d'idees o processos creatius.

Com podem potenciar aquesta creativitat dins de les organitzacions?

Patrons Culturals

Voluntat i valor d’assumir riscos: Acceptar l’error, no tenir por d’equivocar-se i actuar contracorrent.

Perseverança: Constància en el treball per superar obstacles

Confiança i autoestima: Creure en les nostres capacitats i treure profit de les crítiques

Curiositat: Tenir una ment oberta i atrevir-se a explorar terrenys desconeguts

Passió i gaudir: Necessària per transmetre-la i contagiar-la als demés i superar-se

Accepta el fracàs com a part del procés: Ens ajuda a obrir nous camins quan es descarten els ineficients

Pro-actius: Tenir iniciativa i decisió per materialitzar-se

Flexible: No estar sotmesos a dogmes estrictes i ser susceptibles al canvi i variacions constants

Versàtil: Una actitud d’adaptació amb facilitat i rapidesa davant l’adversitat

Assumir la complexitat: Posar ordre en el caos rutinari

A on està la creativitat en el nostre cervell?

COM ES CARACTERÍSTITZA EL NOSTRE PENSAMENT?

HEMISFERI ESQUERRA

Lògic

Racional

Seqüencial

Objectiu

Centrat en detalls

Analític

HEMISFERI DRET

Aleatori

Intuïtiu

Holístic

Sintetitzador

Subjectiu

Centrat en un tot

EXISTEIXEN TOT UN SEGUIT DE INTELIGÈNCIES MÚLTIPLES

El doctor Howard Gardner, director del Projecte Zero i professor de psicologia i ciències de l'educació a la Universitat de Harvard, ha proposat des de 1993 la seva teoria de les Intel·ligències Múltiples.

A través d'aquesta teoria el Dr. Gardner va arribar a la conclusió que la intel·ligència no és una cosa innata i fixa que domina totes les destreses i habilitats de resolució de problemes que posseeix l'ésser humà, ha establert que la intel·ligència està localitzada en diferents àrees del cervell, interconnectades entre si i que poden també treballar en forma individual, tenint la propietat de desenvolupar-se àmpliament si troben un ambient que ofereixi les condicions necessàries per a això.

Per primera vegada, el 1993, Gardner va assenyalar que hi ha set intel·ligències. Aquestes són: la lingüística-verbal, la lògica-matemàtica, la física-cinestèsica, l'espacial, la musical, la interpersonal i la intrapersonal. Després basant-se en els estudis més recents estableix que hi ha més intel·ligències: la naturalista, la espiritualista, la existencial, la digital i altres.

Hi ha dos tipus d'experiències extremes claus en el desenvolupament de les intel·ligències que cal tenir en compte, les experiències cristal·litzants i les experiències paralitzants. Les primeres, les experiències cristal·litzants, són fites en la història personal, claus per al desenvolupament del talent i de les habilitats en les persones. Sovint aquests fets es produeixen en la primerenca infància. Aquestes experiències són les que encenen l'espurna d'una intel·ligència i inicien el seu desenvolupament cap a la maduresa.

D'altra banda les experiències paralitzants existeixen com a contrapartida de les anteriors, es refereixen a aquelles experiències que bloquegen el desenvolupament d'una intel·ligència, estan plenes d'emocions negatives, capaços de frenar el normal desenvolupament de les intel·ligències. Sensacions de por, vergonya, culpa, odi, impedeixen créixer intel·lectualment. És probable així, que després d'aquesta experiència un nen decideixi no apropar-se més a un instrument musical o no dibuixar més perquè ja va decidir que "no sap fer-ho".

Des d'aquesta perspectiva la creativitat no està en cap part específica del cervell, sinó que el necessita tot. Com més intel·ligències estiguin en joc més capacitat creativa i d'innovar és desenvolupa.

LA PLASTICITAT

És la propietat de ser modificat en la seva estructura o en la seva funció com a resultat del desenvolupament, de l’experiència o de les lesions

Existeix des de que naixem, fins que morim i les millores radicals en el funcionament cognitiu (com aprenem, pensem, percebem i recordem) són possibles inclús en persones d’edat avançada.

EL CERVELL

És el que nosaltres fem; l’educació, l’experiència converteixen cada cervell en una obra única

.

#creativitat #innovació #talent

36 views0 comments
bottom of page