• grupsural

POST 1. CREATIVITAT PER INNOVARDEFINICIÓ DE CREATIVITAT I D’INNOVACIÓ

Imaginació: Capacitat d’imaginar coses que no estan a l’abast dels sentits

Creativitat: capacitat humana per a generar idees o connexions imaginatives en un determinat camp, amb un cert nivell d’originalitat

Innovació: capacitat organitzativa per a convertir una bona idea en un producte, servei, procés, etc. valorat amb èxit

La integració de les dinàmiques de la creativitat i de la innovació:

AIRE

Generació-producció

FOC

Motivació - desig

AIGUA

Avaluació-dubte

TERRA

Concreció - desenvolupament

La creativitat és una característica pròpia de l’ésser humà

És un procés de pensament que ens ajuda a generar idees

Crear és pensar; allò realment important és aprendre a pensar

LA CREATIVITAT I LA INNOVACIÓ SON UNA DECISIÓ

La persona creativa és la que s’arrisca, la que es compromet, la que decideix buscar formes i propostes noves. És el que desafia el que està establert

La persona que innova és la que té la capacitat de portar a terme, a la pràctica,

les idees creatives

Idees falses sobre la creativitat

Per ser creatiu s’ha de néixer amb unes qualitats especials

No és un talent natural. Les condicions de naixement poden dificultar o afavorir. Tothom pot potenciar o atrofiar les seves qualitats innates.

A més intel·ligència, més creativitat

La creativitat vol certa intel·ligència però no en depèn directament.

Per ser creatiu s’ha d’estar una mica boig:

Creativitat no és bogeria, és un procés deliberat i sistemàtic. Hi ha una part d’aire, però també de terra.

La creativitat és cosa de rebels

La creativitat no és exclusiu de la rebel·lia.

La creativitat és una activitat exclusiva de l’hemisferi dret

Quan una persona fa un treball creatiu, els dos hemisferis estan treballant simultàniament

Per tenir una idea creativa cal esperar la inspiració

No s’ha de desestimar la inspiració, però cal fer un treball deliberat i sistemàtic

N’hi ha prou en desinhibir-se o alliberar-se per tenir idees

És important però suficient

Per crear cal treballar en grup

El més ideal es la combinació del treball individual i grupal.

La creativitat és cosa de genis

És una capacitat que tenim totes les persones. Cal distingir la creativitat personal

La creativitat és cosa d’artistes i publicistes

És present en tots els camps i té més a veure amb la nostra actitud i estil de vida (decisió) i la influència entre persona i context

És una qüestió de sort això de tenir idees

La creativitat no se sustenta amb la recerca aleatòria d’idees.

#creativitat #innovació #talent

26 views0 comments