• grupsural

POST 2 GESTIÓ DEL CANVI: LES FASES DEL CANVICom és habitual, existeixen moltes perspectives o models per a definir les diferents fases del canvi, però nosaltres ens centrarem en dos perspectives: (1) la perspectiva de les 6 fases del canvi i (2) la perspectiva de les 3 fases del canvi de K. Lewin.

EL model de les 6 fases del canvi:

Aquesta perspectiva estableix el procés de canvi en 6 fases on cada fase té les seves pròpies característiques, accions i sentiments que la defineixen i l’acompanyen.

FASE 1: La primera fase es caracteritza perquè la persona en procés de canvi percep un sentiment d´insatisfacció, d’expectatives no acomplertes, o simplement “de que quelcom no funciona i es podria millorar”, es percep una necessitat de canvi. Aquesta sensació d’insatisfacció és absolutament subjectiva i dependrà de la personalitat del subjecte, les seves expectatives vitals o professionals, el seu nivell d’inquietud vital, etc. És una fase crucial per a poder iniciar el procés del canvi, si no hi ha una percepció de que quelcom pot anar millor, no hi ha canvi.

FASE 2: És la fase on es tenen una sèrie de visions o imatges, normalment idealitzades, sobre la situació desitjada i on el factor o factors que generen insatisfacció són neutralitzats. Per exemple, si trobem que el nostre pis és massa sorollós, ens podem imaginar una caseta amb un petit jardí on nomes s’escolten els ocells. La claredat, especificitat i vivesa amb el que imaginem l’objectiu, poden facilitar el passar a la següent fase del canvi. Per altra banda, si el objectiu imaginat és difús, poc concret, o el pensem com a inviable o no factible, no iniciarem el procés de canvi.

FASE3: Aquí el canvi es comença a materialitzar de manera incipient, comencem a buscar solucions o alternatives possibles a la situació actual. Planifiquem el procés de canvi, busquem recursos, etc. Si ho veiem viable i ho creiem possible es passarà a la següent fase. En aquesta fase les pròpies creences sobre les nostres capacitats, habilitats i el nostre concepte d´auto-eficacia són claus per a iniciar el canvi. En aquesta fase s’ha d’haver superat una gran part de la resistència al canvi.

FASE 4: És la fase de canvi en si. S´inicia el canvi, en el exemple anterior de la casa sorollosa, és quan ja s’ha buscat la casa, l’hem trobat i és quan signem el contracte de lloguer, la hipoteca o el que sigui. El canvi pròpiament dit ja s’ha realitzat, però encara no ha finalitzat el procés de canvi com a tal.

FASE 5: En aquest fase, és quan ens hem d´ habituar a la nova situació. Comencem a trobar inconvenients a la situació actual i pensem en les coses positives que l’anterior situació tenia. Enyorem certes coses de la situació anterior, però això és simplement que la nostra resistència al canvi encara cueja. El canvi ja s’ha realitzat i comencem a detectar millores que les aplicarem al llarg de la posterior fase.

FASE 6: És l'etapa final on ja ens hem habituat a la nova situació, estem satisfets i la valorem com a positiva. No enyorem res de la situació anterior si no que destaquem els punts positius de la situació actual i estem molt més satisfets. Aquí ja estem preparats per a fer una avaluació real del procés de canvi, detectar millores possibles i a aplicant-les. El procés de canvi ha conclòs.

#gestió #canvi #planificació #professional

61 views0 comments