• grupsural

ELS OBJECTIUS COM A GUIA PER A LA GESTIÓ EFICAÇ DEL TEMPS EN L'AMBIT LABORALELS OBJECTIUS COM A GUIA PER A LA GESTIÓ EFICAÇ DEL TEMPS EN L'AMBIT LABORAL

Per a poder millorar en la nostra gestió del temps cal , primer , esbrinar com gestionem actualment el nostre temps : si l’invertim en tasques i activitats que ens ajuden a assolir els nostres objectius fonamentals del nostre lloc de treball o per el contrari ,l’invertim en activitats de poca importància que no ens ajuden a assolir els nostres objectius principals.

Determinar els objectius del nostre lloc de treball és el primer pas a realitzar per a poder millorar la gestió del temps. Aquests són com una brúixola que ens indiquen en quines tasques o activitats hauríem d’invertir més el nostre temps, i en quines altres caldria que invertíssim menys quantitat d’aquest preciós recurs.

Per tan si detectem i classifiquem els objectius del nostre lloc de treball, sabrem qué és el més important a realitzar durant la nostra jornada laboral. Es tracta de detectar i establir prioritats en la nostra activitat professional.

Per altre banda és necessari aprendre, també , a distingir entre aquelles activitats o assumptes que són URGENTS d’aquelles altres que són IMPORTANS, ja que no sempre el que és urgent és important.

CONDICIONS PER A LA BONA FORMULACIÓ D’OBJECTIUS

1. POSITIU

Pensi en el que vol més, i en el que no vol

Pregunti’s: “Què és el que voldria tenir?” “Què és el que realment vull?”

Enunciat en positiu, sense negacions, marcant una tendència clarament cap endavant.

2. PART PRÒPIA

Pensi que el que vol fer activament està sota el seu control.

Pregunti’s: “Què faré per assolir el meu objectiu?” “Com puc començar i mantenir-lo?”

Sota el control de la persona.

3. ESPECIFICITAT

Imagini’s l’objectiu de la manera més específica possible.

Pregunti’s: “Qui, on, quan, què i com, específicament?”

Ser específic en termes de qui, què, on, quan, durat quant de temps.

4. EVIDÈNCIA

Pensi en la evidència de la base sensorial que li permetrà saber que ha aconseguit el que volia.

Pregunti’s: “Què veuré, tocaré, sentiré, quan ho tingui?” “Com sabré que ho he aconseguit?”

Breu, clar, concret i susceptible de comprovació específica, ha de poder-se verificar si l’hem assolit o bé ens n’allunyem. La ment entén millor els termes analògics, és a dir, que puguin provocar imatges, sensacions…

5. RECURSOS

Té vostè els recursos i opcions adequats per assolir el seu objectiu?

Pregunti’s: “Quins recursos necessito per assolir el meu objectiu?”

6. MIDA

Té l’objectiu la mida adequada? Si és molt gran, pregunti’s: “Què és el que m’impedeix assolir-lo?”, i converteixi els problemes en petits objectius, faci’ls prou petits i assolibles.

Si és molt petit per motivar-lo, pregunti’s: “Si assoleixo aquest objectiu, què m’aportarà?”

No pari fins que el relacioni amb un objectiu que sigui prou gran i motivador.

7. MARC ECOLÒGIC

Sopesi les conseqüències en la seva vida i les seves relacions si aconseguís el seu objectiu.

Pregunti’s: “Qui més produeix aquest efecte?” “Què passarà si assoleixo el meu objectiu?”

“Si pogués tenir-lo ara, l’agafaria?”

Consideri els sentiments de dubte que comencin amb un “si, però…”

Quines consideracions representen aquests sentiments de dubte?

Com podria canviar el seu objectiu per tenir-los en compte?

Ara, faci passar aquest objectiu modificat per tots els passos anteriors per veure si continua sent un objectiu ben elaborat.

Cal tenir en compte les possibles conseqüències negatives (Ecologia dels canvis)

8. PASSAR A L'ACCIÓ

Ha de realitzar el primer moviment.

El viatge de mil quilòmetres comença amb un primer pas.

Si l’objectiu està ben elaborat, és assolible, motivador i, amb molta probabilitat, l’impulsarà a aconseguir-lo.

Condicions per a una correcta formulació d’objectius

 • Què és el que vol (específicament)?

 • Quins resultats espera obtenir amb aquest objectiu?

 • Com comprovarà que ha assolit l’objectiu?

 • Què veu, sent… quan considera que ha aconseguit l’objectiu?

 • Quan, on, com i amb qui ho desitja?

 • Què li impedeix tenir-ho ara?

 • Com és aquesta situació, objectiu, estat desitjat o canvi afectarà la seva vida?

 • Què necessita per aconseguir-lo?

 • Què podria impedir que ho aconseguís?

 • Què és el que canviarà quan ho aconsegueixi?

 • És realment valuós, l’objectiu? Com ho sap?

 • Val la pena l’esforç que està disposat a realitzar per obtenir-lo?

 • Suposa algun risc per a vostè o per a altres persones?

Conclusions, definir adequadament els nostres objectius és una bona inversió de temps ja que ens permetrà:

-Concentrar-se en el que es mes important

-Dedicar menys energia en tasques no fonamentals

-Evitar i/o gestionar els lladres de temps

-Unificar la direcció de l'equip de treball

-Assolir més motivació i satisfacció laboral

#temps #professional #gestió

1 view0 comments