• grupsural

COM GESTIONEM EL NOSTRE TEMPS: RELACIÓ ENTRE LA PERSONALITAT I LA MANERA DE GESTIONAR EL TEMPSCOM GESTIONEM EL NOSTRE TEMPS: RELACIÓ ENTRE LA PERSONALITAT I LA MANERA DE GESTIONAR EL TEMPS

És sabut que hi ha diversos models a l’hora d’estudiar i reflectir diferents tipologies de personalitat. Un d’aquests models estableix quatre tipologies, en funció de dos trets bipolars: la dominància/submissió i l’obertura/reserva. La combinació d’ambdues variables proporciona els quatre perfils següents:

Dominant i obert: ACTIU

Submís i obert: REFLEXIU

Dominant i reservat: PRAGMÀTIC

Submís i reservat: TEÒRIC

Alguns trets descriptius d’aquests quatre perfils són:

ACTIU

 • Emprenedor, ocupat

 • Enèrgic, dinàmic

 • Optimista, vital, impulsiu

 • Espontani, ràpid

 • Poc detallista

 • Parlador

REFLEXIU

 • Afectuós, amable, cortès en l’àmbit social

 • Escolta atentament

 • Receptiu, influenciable

 • Meditatiu

 • Poca iniciativa

 • Lent a l’hora de prendre decisions, tendència a ajornar

PRAGMÀTIC

 • Ferm, segur de sí mateix

 • Exigent, pràctic, realista

 • Independent

 • Empra informació per prendre decisions

 • Usa dades objectives, fa càlculs

 • Orientat als resultats

TEÒRIC

 • Detallista, precís, perfeccionista.

 • Orientat a la dada concreta, al detall

 • Ordenat, meticulós

 • Rígid

 • Indecís, dubitatiu

 • Lent a l’hora de prendre decisions

Tot seguit s’exposen alguns aspectes relacionats amb la manera com cadascun d’aquests quatre perfils variables aborda la gestió del temps. La finalitat d’aquest material és identificar el perfil o perfils que millor ens defineixen i saber com actuen habitualment amb relació a l’administració del temps. Una vegada s’hagin identificat els punts forts, cal mantenir-los, i una vegada s’hagin detectat els punts febles, cal mirar de modificar-los.

ACTIU

-Atès que actua una mica impulsivament, de vegades, descuida la planificació i l’organització de la feina (planificació anual, full de registre, agenda, establiment d’objectius)

-Té capacitat d’innovació i d’improvisació.

-Experimenta possibles pèrdues de temps per excés de «contactes socials»; és tolerant en aquest aspecte amb ell mateix i amb la resta.

-Evita la burocràcia, els papers…

-Té l’espai de treball una mica caòtic, perd temps provant de trobar coses.

-Delega sense control excessiu.

-És relativament puntual.

REFLEXIU

-Treballa amb un nombre més aviat reduït d’objectius.

-És constant, si bé no gaire ràpid.

-Li agrada treballar amb mètode i ordre (planificació, establiment de terminis, priorització…).

-Empra els sistemes de registre: planificació anual, full de registre, agenda o dietari.

-És puntual.

-Delega en persones de confiança.

TEÒRIC

-És molt sistemàtic, metòdic…

-Es marca objectius, percentatges de temps en cada activitat…

-Usa sistemes de registre i control temporal de manera excessivament detallada.

-Corre el risc de la paràlisi per anàlisi per un excés de detall.

-És puntual i exigeix puntualitat.

-Pot posar el mètode per davant dels resultats.

-Delega poc i exigeix retroalimentació freqüent i detallada.

PRAGMÀTIC

-Es planteja l’activitat en termes d’objectius.

-Té les prioritats clares.

-És gelós del seu temps, no admet interrupcions.

-Resol les qüestions burocràtiques de manera ràpida.

-Delega poc.

-Li agrada tenir-ho tot sota control.

PROPOSTA DE REFLEXIÓ PER L'AUTOCONEIXMENT I DESNEVOLUPAMENT PERSONALS I PROFESSIONAL:

Primera part: De la llista de les característiques que defineixen cada un dels perfils en quins dels aspectes et sens identificat? Fes el teu propi perfil fen una llista de característiques en les que consideris que et defineixen.

Segona part: A partir de la llista de característiques que et defineixen tria tres objectius de millora. Per exemple, si una característica és la de ser rígid l'objectiu de millora seria incrementar la flexibilitat. Després defineix comportaments en el teu àmbit laboral que et permetin practicar i incorporar en els teus hàbits els objectius proposats.

"INCREMENTAR ELS NOSTRES RECURSOS PERSONALS PER A LA MÉS RICA GESTIÓ DEL TEMPS ESTÀ EN LES NOSTRES MANS"

#professional #gestió #temps #planificació

16 views0 comments