top of page
  • grupsural

LA GESTIÓ DEL TEMPS A LAMBIT LABORAL: ELS BENEFICIS I L'ACTITUDLA GESTIÓ DEL TEMPS A LAMBIT LABORAL: ELS BENEFICIS I L'ACTITUD

“Les organitzacions que gestionen eficaçment el temps ofereixen millor varietat i qualitat de serveis i amb menys costos materials i humans que les organitzacions que no han aprés a gestionar el temps adequadament”

La naturalesa del temps

El temps és un actiu fonamental que no és possible de manipular.

No el podem avançar, aturar o emmagatzemar, simplement passa, malgrat els nostres esforços a voler controlar-lo . Avui en dia el ser humà disposa de moltes eines per a estalviar temps: ordinadors , agendes electròniques, avions, cotxes ràpids , electrodomèstics d’eficàcia i velocitat contrastada, però tot i així , la majoria de nosaltres sentim que ens falta temps i que el temps s´ escapa de les nostres mans.

Fins fa relativament poc, el temps es mesurava de forma molt rudimentària i imprecisa. No va ser fins al s. XV que es va començar a marcar les hores del dia dividint-lo en tres parts : Matí , tarda i nit. Cap persona formulava frases com : “ He quedat amb en Jordi del molí a les 12:30 i després amb en Jaume de Cal Faves a les 14:15 per anar a pescar.”

No existien ni minuts ni segons. No obstant això, sovint es disposava del temps suficient per a fer les tasques necessàries per a la supervivència i d’altres tasques complementaries però igual d’importants com relacionar-se amb els altres, fer activitats d´esbarjo, realitzar obres d’artesania, etc..

Avui, les organitzacions, consideren que la bona gestió del temps és tan important com l´ atenció eficaç a l’usuari, com oferir un bon servei, com la innovació o la millora contínua i d´altres aspectes fonamentals per a la bona marxa i la supervivència d’una organització.

Beneficis de la gestió eficaç del temps

Els beneficis de la gestió eficaç del temps són molts, però entre els més importants podem destacar:

-Una reducció del temps mal aprofitat

-Menor càrrega de treball

-Més productivitat

-Garantia de que es realitzin les tasques considerades com més importants.

-Major creativitat a causa de la menor pressió del temps.

-Menor probabilitat d´ estrès i esgotament

-Més temps per a la vida personal (conciliació vida laboral / personal)

-Major autoestima.

-Mes motivació laboral

-Menor probabilitat de treballar fora de l’horari laboral pactat.

Actituds per millorar la pròpia gestió del temps

Per a poder millorar en qualsevol àmbit de la nostra vida cal, primer, voler fer-ho. L'ésser humà és un ésser de costums, per això, molt sovint, es fa difícil generar canvis en la nostra vida. Però en el fons és tan fàcil continuar amb la nostra rutina habitual , com canviar , es sols qüestió de temps i voluntat. És sabut que quan intentem canviar d’hàbits , només ens cal mantenir el nou hàbit durant un màxim de tres setmanes. Desprès d’aquest període, la nova conducta esdevindrà un hàbit. Les passes que cal realitzar per efectuar el canvi apropiat són poques:

  1. Detecció del punt de millora

  2. Aplicació i seguiment de les eines apropiades

  3. Manteniment de la conducta per un període màxim de tres setmanes

  4. Avaluació del canvi realitzat.

És clar que hi ha aspectes de personalitat , actitudinals i aptitudinals que ens poden influir positiva o negativament però, en el fons ,és un assumpte de constància i determinació en assolir el nostre objectiu desitjat. A algunes persones els costarà més (caldrà que inverteixin més autocontrol i motivació en el canvi a assolir) i a d’altres menys, però tothom pot fer-ho, es qüestió de tenir les eines i la voluntat adequada.

#gestió #temps #professional #laboral

8 views0 comments
bottom of page