• grupsural

COM PREVENIR LA CÀRREGA MENTAL DES DE L'ORGANITZACIÓCOM PREVENIR LA CÀRREGA MENTAL DES DE L'ORGANITZACIÓ

Per prevenir aquesta carrega mental podem actuar des de l’organització o des de les estratègies individuals.

1. Intervencions des de l’organització

Intervenció en les condicions de treball:

 • Millora de les condicions ambientals de l’entorn de treball (il·luminació, soroll, temperatura, etc.) i facilitar unes condicions optimes per mantenir l’atenció i la concentració.

 • Disseny del lloc de treball i dels equipaments. Disseny de senyals i dels comandaments per facilitar la detecció i la discriminació de la informació.

 • Distribució i organització del temps de treball: facilitar un marge per distribuir pauses breus durant la jornada de treball (pauses de descans). Autonomia suficient per marcar el propi ritme de treball.

Reformulació del contingut del lloc de treball:

 • Dotar el lloc de tasques variades i amb significat per a qui les realitza. Alternança amb un altre tipus de tasca (amb menys requeriments mentals).

 • Definir metes i objectius racionals (que es puguin aconseguir en el termini de temps previst i amb els recursos disponibles)

 • Concretar el treball i evitar el treball simultani.

 • Preveure temps suficients d’aprenentatge i reciclatge quan hi hagin canvis tecnològics, operatius o organitzatius.

 • Adequació de la informació (quantitat i complexitat): missatges clars, sense ambigüitats, concrets i adequats al receptor al qual va dirigit.

2. Estratègies individuals

Cada persona utilitza una sèrie d’estratègies personals per afrontar la fatiga mental: treballar més lentament, posposar les tasques més difícils i complexes, posar recordatoris, etc. Aquestes estratègies, que poden ser útils en un primer moment, quan la fatiga es cronifica i no es disposa de recursos suficients, poden arribar a ser inadequades i insuficients.

Per tant, s’ha de fer el següent:

 • Donar més formació adequada al lloc de treball.

 • Desenvolupar les destreses individuals

 • Millorar les estratègies personals

 • Adquirir i mantenir hàbits saludables: alimentació equilibrada, pràctica regular d’exercici físic, patró adequat de descans

#càrrega #mental #gestió #organització

8 views0 comments