top of page
  • grupsural

QUIN NIVELL DE RESPECTE I RECONEIXEMENT DE L´ALTRE TENIM ENTRE ELS ROLS DE GÈNERE EN EL NOSTRE ÀMBITQUIN NIVELL DE RESPECTE I RECONEIXEMENT DE L´ALTRE TENIM ENTRE ELS ROLS DE GÈNERE EN EL NOSTRE ÀMBIT LABORAL? COM RESOLEM ELS CONFLICTES?

Proposem dos temes pel debat en l’àmbit laboral sobre variables, que per ser més implícits que explícits, necessiten d’un temps de reflexió i debat perquè trobin la forma explícita que els permeti ser elaborades pel conjunt dels membres de l'organització.

Proposem respondre aquestes dues preguntes:

QUIN NIVELL DE RESPECTE I RECONEIXEMENT DE L´ALTRE TENIM ENTRE ELS ROLS DE GÈNERE EN EL NOSTRE ÀMBIT LABORAL?

Existeixen diversos nivells de reconeixement de l’altre:

  • Ignorància: Quan l’altre no és visible, no existeix.

  • Intolerància: L’altre és visible, existeix però no s’accepta.

  • Tolerància: L’altre existeix, és visible però s’acceptarà de manera condicional, si fa o deixa de fer o “és” de determinada manera.

  • Respecte: S’accepta a l’altre de manera incondicional, tal com és o com és comporta.


COM RESOLEM ELS CONFLICTES QUE PER MOTIUS DE ROLS DE GÈNER ES PRODUEIXIEN EN EL NOSTRE ENTORN LABORAL?

Segons el factor “Llibertat i autonomia de les parts en la resolució del conflicte” i el factor “Presència o no de un tercer neutral amb divers grau de directivitat”, es poden distingir diversos tipus de mètodes de resolució i gestió del conflicte:


  • La negociació: Mètode on no existeix un tercer neutral que gestioni el conflicte i on les parts tenen una autònoma absoluta en la resolució. La tàctica i l’estratègia, la posició de poder i l’estil d’afrontament del conflicte, són claus per a l’èxit en la negociació

  • La mediació: És un procés alternatiu de gestió de conflictes en el qual les parts arriben a un acord voluntari per a solucionar el conflicte. El paper de mediador és restaurar i facilitar la comunicació entre les parts i dirigir el procés per a que l´ acord i solució al conflicte esdevingui possible. El mediador/a MAI PROPOSA SOLUCIONS al conflicte.

  • La conciliació: Molt similar a la mediació però es diferencia en que el “conciliador” té un paper més directiu i SI pot proposar solucions per a la solució del conflicte.

  • L’arbitratge: L’arbitratge és produeix quan les parts en conflicte es sotmeten al judici d’una tercera part neutral, que després d’escoltar i ponderar l’evidència i els arguments presentats per les parts, pren una decisió, obligatòria per a les parts.

  • Jutge: Es resol el conflicte per mitjà d’un procés jurídic i legal. És el mètode més habitual.

Conclusió, la reflexió i el debat de com fem les coses ens acosta la pressa de consciència d'allò que volem canviar en el nostre dia a dia perquè cada cop més els nostres actes i el nostre ideari estiguin més en consonància i coherència.

"Cuida els teus pensaments, perquè es convertiran en les teves paraules.

Cuida les teves paraules, perquè es convertiran en els teus actes.

Cuida els teus actes, perquè es convertiran en els teus hàbits.

Cuida els teus hàbits, perquè es convertiran en el teu destí."

Mahatma Gandhi


16 views0 comments
bottom of page