top of page
  • grupsural

EL RECONEIXEMENT DE LES EMOCIONS EN ELS ALTRESEL RECONEIXEMENT DE LES EMOCIONS EN ELS ALTRES

La intel·ligència interpersonal

Aquest tipus d’intel·ligència emocional fa referència al reconeixement i maneig de les emocions dels altres. La gestió de les emocions consisteix doncs, en una forma adaptativa de conduir situacions d’alta emocionalitat que no ens afecten directament, reconduïm les emocions dels altres.

Desenvolupament de l’empatia

L’empatia és la capacitat de veure les coses segons el punt de vista del nostre interlocutor, d’entendre els seus sentiments a fi de comprendre’l millor. Així demostrem interès pels altres, ens apropem i la comunicació es torna més eficaç. Es tracta de posar-se al lloc de l’altre però sense renunciar als propis principis i conviccions, d’aquesta manera ens permet:

  • Comprendre als altres

  • Enfortir la confiança interpersonal

  • Adonar-se de quan és necessari cedir en benefici de la relació i del manteniment de la comunicació

  • Posar-te a la pell o a “les sabates de l’altre”

ESTRATÈGIES PER DESENVOLUPAR LA EMPATIA

1. Escoltar amb la ment oberta i sense prejudicis

2. Prestar atenció i mostrar interès mentre ens parlen

3. No interrompre mentre ens parlen

4. Evitar convertir-nos en un expert que es dedica a donar consells

5. Tenir l’habilitat de reconèixer i recompensar les habilitats i qualitats dels altres

6. Fer preguntes obertes

7. Avançar lentament en el diàleg

8. Esperar a tenir suficient informació abans de donar la nostra opinió

9. Mostrar a l’altre persona que estem entenent el que ens diu

10. Donar la nostra opinió sincera però de manera constructiva, sense ferir amb els nostres comentaris

11. Ser respectuosos amb els pensaments i sentiments dels altres

12. Ser tolerants i tenir paciència Intel·ligència

ESTRATÈGIES PEL DESENVOLUPAMENT EMOCIONAL

RELACIONADES AMB LA INTEL·LIGÈNCIA RELACIONADES AMB LA INTEL·LIGÈNCIA

INTRAPERSONAL INTERPERSONAL

• Ser capaç de prendre consciència de les pròpies • Ser capaç de reconèixer les emocions dels altres

emocions. (empatia)

• Ser capaç de donar nom a les pròpies emocions. • Tenir la capacitat de comprendre les emocions dels

• Tenir consciència de la interacció entre emoció, altres.

cognició i comportament. • Respectar als altres.

• Tenir la capacitat de regular les pròpies • Practicar la comunicació expressiva (expressar les

emocions (autocontrol). pròpies emocions amb claredat i demostrar als altres

• Disposar d’habilitats d’afrontament d’emocions que han estat compresos).

negatives (autoregulació). • Saber compartir emocions de forma sincera.

• Tenir competències per autogenerar • Aplicar un comportament prosocial i de cooperació.

emocions positives (autoregulació). • Ser assertiu.

• Tenir autoestima. • Saber gestionar i regular les situacions emocionals

• Tenir motivacions. dels altres.

• Tenir una actitud positiva davant la vida. • Ser capaç d’identificar els problemes relacionats

• Assumir la responsabilitat de les nostres amb altres persones.

decisions. • Ser capaç de solucionar conflictes socials aportant

• Tenir la capacitat de ser crític amb les normes solucions positives (per exemple amb la negociació).

socials relatives a comportaments personals. • Ser capaç de transmetre als altres el nostre benestar

• Saber buscar ajuda i recursos. o malestar.

• Tenir autoeficàcia emocional (acceptar la nostra

experiència emocional).

• Ser capaç d’identificar els propis problemes.

• Fixar-se objectius adaptatius.

• Tenir la capacitat de gaudir de benestar subjectiu.


247 views0 comments
bottom of page