• grupsural

ÉS ÚTIL SENTIR EMOCIONS? COM PODEM REGULAR LES NOSTRES EMOCIONS?És útil sentir emocions? Com podem regular les nostres emocions?

L’activació de les emocions ens preparen per reaccionar davant de situacions diverses. Les funcions més importants són:

a) Funció adaptativa: facilita l’adaptació a l’ambient, per exemple, davant d’un estímul perillós sentim por, això facilita que portem a cap reaccions de defensa o de fugida, per tant ens estem protegint. Aqueta funció és la més bàsica i innata de l’ésser humà.

b) Funció de motivació: les emocions ens predisposen a una acció, i l’acció es una forma de motivació quan ens impulsa a estar actius i voler fer coses. Més endavant es tornarà a fer menció de la motivació ja que és un element molt important a l’hora de millorar la nostra competència emocional.

c) Funció social i d’informació: l’expressió emocional informa de les intencions i serveix per comunicar als altres com ens sentim. Aquest tipus de funció està molt relacionada amb la capacitat d’interacció interpersonal, per tant també és un element que apareixerà més endavant degut a la relació que manté amb el control emocional.

Ara bé, no hem d’oblidar que molt sovint, les nostres emocions més que ser funcionals, el que fan és impedir que aconseguim els nostres objectius.

Quan les emocions es desborden diem que ens trobem en una situació anomenada inundació emocional , és llavors quan deixen de ser funcionals i cal aprendre a controlar-les.

Com podem regular les nostres emocions?

L’objectiu principal és aconseguir la regulació de les emocions que ens provoquen malestar, és a dir, d’aquelles que són valorades per a cada persona en concret com a negativa.

L’avaluació de la situació és essencial per manejar i regular les emocions, per tant, per regular les emocions s’ha de posar intel·ligència entre l’estímul i la resposta. En això consisteix la intel·ligència emocional, en saber identificar i distingir les emocions i controlar-les d’una manera o una altra en funció de la situació.

L’autocontrol de les emocions ens permet identificar allò que sentim, expressar-ho a la persona adequada, de la manera adequada i en el moment adequat.

És a dir, l’autocontrol implica saber dirigir les emocions.

Existeixen dues maneres de regular les emocions negatives:

1) Regulació centrada en el problema

L’objectiu és fer alguna cosa per solucionar el problema amb la finalitat de canviar l’emoció que ens produïa aquest problema. Es dur a terme mitjançant tècniques racionals de resolució de problemes o tècniques creatives (pensament lateral, brain-storming...).

2) Regulació centrada en l’emoció

L’objectiu és canviar la forma de veure el problema per tal de modificar l’emoció o incidir en aquesta directament. Hi ha dos tipus d’estratègies per regular les emocions:

Per una banda, podem incidir en la disminució d’emocions negatives mitjançant tècniques de regulació interna. Tenim diverses maneres de regular les emocions mitjançant aquesta estratègia:

a) Per un costat es poden fer servir les tècniques de relaxació i respiració. També poden incloure activitats que ens proporcionin benestar com ara llegir, veure la televisió, prendre un bany calent...

b) Podem incidir també sobre la nostra regulació interna mitjançant la nostra conducta, aquesta es pot solapar amb les conductes que provoquen benestar com les que es proposen en les tècniques fisiològiques, també inclouria portar un estil de vida saludable, que implica activitats com ara l’exercici físic, el descans, la bona alimentació, relacionar-se amb els altres... I sobretot conductes relacionades amb les habilitats socials o amb les capacitats de control.

c) D’altra banda, podem fer servir les tècniques del control del pensament per tal de modificar la percepció de la situació i eliminar així els nostres sentiments negatius.

D’altra banda, també es pot recórrer a estratègies basades en ajuda externa, com són el tractament farmacològic i el suport social o professional.


76 views0 comments