• grupsural

QUÈ SON LES EMOCIONS? LA GESTIÓ EMOCIONAL ÉS POSIBLE?


Les emocions es poden educar i regular.

Requereix seguir un procés:

1. Percebre i reconèixer l’emoció: Auto observació detallada, física i de pensaments, adonar-nos que estem sota els efectes de l’emoció.

2. Comprendre-la: Expressar el sentiment i el pensament que provoca de la forma més concisa i precisa. Està demostrat que l’expressió verbal de l’emoció crea les vies neuronals necessàries per regular-la.

3. Acceptar-la: Fins i tot l’emoció més incòmoda. Ja està aquí, s’ha provocat i ara el que cal és de regular-la. En el moment que es produeix l'acceptació comencem a ser nosaltres els que manem sobre l’emoció.

4. Regular-la: Significa dominar la impulsivitat, però també saber retardar les gratificacions, regular les emocions ens dona poder per gestionar-nos i gestionar les situacions.

Però, què són les emocions?

Són un estat complex de l’organisme que es caracteritza per una excitació o pertorbació. Predisposen a una resposta organitzada i es desencadenen a partir d’esdeveniments externs o interns.

Les emocions orienten les nostres accions i pensaments, informen del que està passant a l’entorn i motiven la nostra conducta alhora que ens permeten comunicar als altres com ens sentim i influir sobre la seva conducta.

Com actuen les emocions?

Les emocions actuen en els nivells neurofisiològic, comportamental i cognitiu.

  • Neurofisiològic:

-Amb respostes involuntàries del cos: posar-se vermell, sudoració, sequedat a la boca, taquicàrdia, augment de la pressió sanguina...

-Aquests canvis avisen de que quelcom està passant

-Permeten posar en marxa recursos per afrontar la situació

  • Comportamental:

-És la manifestació externa de l’emoció, informa als altres del que ens passa

-El llenguatge no verbal dona molta informació al respecte (expressió del rostre, moviments, to, volum, posició del cos...)

  • Cognitiu:

-Vivència subjectiva del que està passant

-Pensament que genera l’emoció en nosaltres

-També es refereix a la definició del que ens està passant (quan no trobem la definició adequada dèiem “No sé el que em passa...”)

Fixem-nos en la por, l’emoció més bàsica. Com notes la por a nivell físic? Com influeix en el teu comportament? Quins pensaments genera?

Les emocions bàsiques

No és fàcil trobar paraules que defineixin com ens sentim, quin és el nostre estat d'ànim. Per facilitar la tasca, s’ha optat per establir famílies d’emocions o grups d’emocions bàsiques. S’utilitzen també els termes emoció positiva i emoció negativa, on el concepte d’emoció negativa no vol dir dolenta, sinó desagradable i emoció positiva no vol dir bona, sinó agradable ja que no podem dir que una emoció és dolenta o bona, perquè totes les emocions són necessàries. Les emocions bàsiques son:

La por: allò que sentim davant d’un perill real o imminent

La ira: es genera sobretot quan sentim que hem estat perjudicats per algú o per una situació

La tristesa: es genera quan perdem quelcom que per nosaltres era important

L’alegria: es genera quan ens ha anat bé, quan ens trobem a gust amb una situació, amb una persona o amb un lloc

Formen part de les 4 famílies d’emocions bàsiques tota una sèrie de sentiments diversos de major o menor intensitat.

Por: temor, horror, pànic, d’assossegament, espant, fòbia, ansietat, angoixa, preocupació

Ira: ràbia, còlera, rancor, odi, fúria, indignació, ressentiment, aversió, exasperació, agitació, acritud, animadversació, irritabilitat, hostilitat, violència, enuig, enveja, impotència, ressentiment, refús, fàstic

Tristesa: decepció, pena, dolor, desconsol, pesar, pessimisme, melangia, autocompassió, soledat, abatiment, disgust, depressió, culpabilitat, vergonya

Alegria: entusiasme, eufòria, diversió, plaer, gratificació, satisfacció, àlibi, humor, somriure, riure, afecte, estimació, tendresa, gratitud

La por es allò que sentim davant d’un perill real o imminent

És l’emoció més bàsica, la que ens ha permès sobreviure com a espècie. Quan sentim por el nostre cos genera una gran quantitat d’energia i es prepara per lluitar o per fugir. Si la situació no ens permet ni lluitar ni fugir, es produeix un bloqueig i ens quedem paralitzats.

Quan no es pot donar sortida a la por, es queda amb nosaltres i sentim una por inespecífica que genera angoixa. Estem preocupats pel que ha passat i pel que pot passar, provocant cansament i irritabilitat. La por no regulada ens estressa.

La ira es genera sobretot quan sentim que hem estat perjudicats per algú o per una situació

També pot ser generada per la frustració o ser testimoni d’injustícies, en definitiva, quan les coses no surten com a nosaltres ens agradaria. La ira es una emoció molt perillosa ja que comporta actituds de destrucció (amb agressions físiques o verbals) o autodestrucció (des d’hàbits no saludables, fins a les autolesions)

La ira, no regulada provoca un fort estrès, ben regulada pot ser molt útil per fer saber al altres que ens em adonat que hi ha alguna cosa que no funciona i que volem una solució.

La tristesa es genera quan perdem quelcom que per nosaltres és important

Pot ser puntual, per una pèrdua concreta o es pot fer crònica fins arribar a la depressió. És una forma de cridar l’atenció sobre nosaltres. Si la persona està trista i se sent acollida i escoltada te moltes més possibilitats de remuntar la situació.

La tristor no regulada porta a l’estrès. Estratègies internes útils per superar la tristesa poden ser segons els casos, el pensament positiu, la relativització o l’allunyament.

L’alegria es genera quan ens ha anat bé, quan ens trobem bé amb una situació, amb una persona o amb un lloc

L’alegria indica que tot va bé, però de les emocions bàsiques és la que dura menys. Els seus motius són tan diversos com les persones, encara que a tothom li proporciona alegria sentir-se reconegut.

La manifestació externa de l’alegria és el somriure o el riure (que són contagiosos). L’alegria genera bon ambient, cohesiona grups.

Hi ha un aforisme que diu: “No somrius perquè seguis feliç, ets feliç perquè somrius”


257 views0 comments