top of page
  • grupsural

QUÈ SÓN LES HABILITATS SOCIALS?Què són les habilitats socials?

Les habilitats socials són un conjunt d'hàbits o estils de comunicació que ens permeten millorar les nostres interaccions amb les persones ( companys i companyes, famílies i altres professionals), de tal manera que ens sentim bé, obtinguem allò que ens hem proposat, aconseguint que els altres no ens obstaculitzin el camí però també respectant els seus interessos.

Per tal de poder adaptar la nostra conducta a les diferents situacions d'interacció en les quals ens trobem cal, per una banda, conèixer un ampli repertori d'habilitats comunicatives, aprendre a seleccionar les habilitats en funció de les característiques específiques de cada situació, i utilitzar-les fins incorporar-les al nostre repertori.

Classificació de les habilitats socials

Malgrat que tothom podria enumerar algunes habilitats socials, hores d'ara no hi ha una única classificació d'aquestes, en part per les característiques pròpies de les habilitats socials: han d'estar orientades pels objectius i les regles de la situació.

Proposem dues classificacions, una elaborada per Goldstein, Sprafkin, Gershaw i Klein, 1980, en el seu programa d'aprenentatge estructurat d'habilitats socials per a adolescents . I l'altra, proposada per Inés Monjas Casares dins el programa PEHIS (Programa d'ensenyament d'habilitats d'interacció social)

En ambdós casos, la separació que s'estableix entre unes habilitats i altres és força artificial, ja que a la pràctica no hi ha aquesta divisió i les habilitats de diferents grups s'han de posar en una situació concreta; per exemple, les habilitats conversacionals són importantíssimes per portar a terme conductes alternatives a l'agressió. Les classificacions tenen bàsicament un objectiu didàctic i metodològic.

Taula Relació d’habilitats treballades en el Programa d’aprenentatge estructurat d'habilitats socials per a adolescents de Goldstein

1.Iniciació d'habilitats 2.Habilitats socials 3.Habilitats per manejar

socials avançades sentiments

Atendre Demanar ajuda Conèixer els sentiments propis Començar una conversa Estar en companyia Expressar els sentiments propis Mantenir una conversa Donar instruccions Comprendre els sentiments Preguntar un dubte Seguir instruccions dels altres Donar les gràcies Discutir Afrontar la còlera d’algú Presentar-se un mateix Convèncer la resta Expressar afecte Presentar altres persones Manejar la por Saludar Recompensar-se pel que s'ha fet

4. Habilitats alternatives 5. Habilitats per al maneig 6. Habilitats de planificació

a l'agressió de l'estrès

Demanar permís Exposar una queixa Decidir sobre fer alguna cosa Compartir quelcom Respondre davant una queixa Dir què va causar el problema Ajudar els altres Esportivitat en el joc Establir una fita Negociar Maneig de situacions Decidir sobre les habilitats Utilitzar el control personal compromeses pròpies Defendre els drets propis Ajudar a un amic Recollir informació Respondre a l’amenaça Respondre a la persuasió Ordenar els problemes en Evitar barallar-se amb els altres Respondre al fracàs funció de la seva importància Impedir l’atac físic Maneig de missatges Prendre una decisió

contradictoris Concentrar-se en la tasca

Manejar la pressió de grup

Preparar-se per a una conversa difícil Maneig d'una acusació

Taula Àrees i habilitats socials del Programa d'habilitats d'interacció social (PEHIS)

Àrea 1: Habilitats bàsiques Àrea 2: Habilitats per fer Àrea 3: Habilitats

d'interacció social amics i amigues conversacionals

Somriure i riure Reforçar els altres Iniciacions Iniciar converses Mantenir Saludar socials converses Presentacions Unir-se al joc amb d'altres Acabar converses Demanar favors Demanar ajut Unir-se a converses d'altres

Cooperar i compartir Converses de grup

Àrea 4: Habilitats relacionades Àrea 5: Habilitats de solucions Àrea 6: Habilitats per

amb sentiments, emocions de problemes interpersonals relacionar-se amb

i opinions els adults

Autoafirmacions positives Identificar problemes Cortesia amb l'adult Expressar emocions interpersonals Reforç a l'adult Rebre emocions Buscar solucions Conversar amb l'adult Defensar els drets propis Anticipar conseqüències Peticions a l'adult Defensar les opinions pròpies Triar una solució Solucionar problemes

Provar la solució amb adults

Les habilitats socials són en definitiva comportaments apresos segons el patrons en els que ens hem socialitzat al llarg de tota la nostra trajectòria personal i professional. Desenvolupar qualsevol d'elles requereix de model, voluntat, objectius clars i patrons d'entrenament que permetin la seva adquisició com a hàbit.

El conjunt de les habilitats socials d'un equip de treball conforma en gran part la cultura del treball de l'equip i per extensió de l'organització o empresa.


5,561 views0 comments
bottom of page