top of page
  • grupsural

LES FASES PER LES QUE CAL PASSAR PER ACCEPTAR UNA CRÍTICA


Les crítiques tenen unes fases que es poden identificar molt clarament, i que tots, d'una manera o altre passem: negació, enuig, tristesa, acceptació i (de vegades) superació. Conèixer cadascuna d'elles ens pot ajudar a acceptar millor les crítiques i també a fer-les d'una manera més positiva.

En funció de la fase en que està el procés de la gestió de la crítica torbarem diferents manifestacions. Reconèixer les fases i les seves diferents expressions ens ajudarà a acceptar la crítica i com respondre a ella.

FASES

Negació. No importa el que ens diguin. La nostra primera reacció serà sempre negar-ho. Jo? Què dius? Jo no faig això, o no em comporto així, o estàs exagerant. La imatge que el que critica dibuixa de nosaltres no ens agrada. Ens sembla injusta i allunyada de la veritat. Simplement no és certa.

Enuig. Ara toca el torn del contraatac. D'acord, si jo seré així, però és que el teu ..., o anem no em fotis. No em puc creure que em diguis això ... ¿Quantes vegades haurem sentit aquestes frases? I quantes vegades les haurem dit? El nivell d'empipament serà directament proporcional a la confiança que tinguem amb el que critica. És per això que les crítiques que ens fa la nostra parella acaben en discussió moltes vegades, mentre que les que ens fa qualsevol altra persona no.

Acceptació. A poc a poc, i no necessàriament en el moment de la crítica, ens anem adonant que el que ens critica pot tenir una mica de raó. En realitat, una mica del que ens diu ens dolia perquè era cert. Perquè estava tocant un dels nostres punts febles. Una d'aquestes berrugues del nostre comportament que no ens agrada reconèixer, però que sabem que hi són.

Tristesa. És molt possible que després de la fase d'acceptació, o gairebé alhora, comencem a sentir una certa tristesa. Hem fallat, estem fent alguna cosa malament i ho sabem. No ens agrada reconèixer-ho. Aquesta fase de tristesa es pot veure augmentada o disminuïda en funció de tot el que hàgim rebutjat o acceptat la crítica. Si l'enfrontament ha estat molt fort ens costarà més, perquè estarem sumant el remordiment d'haver-nos excedit en l'enuig.

Superació. Aquest és el veritable repte. Si la crítica és encertada, i realment ha tocat un dels nostres punts sensibles haurem d'actuar. Altrament haurem patit debades. En aquest moment es tracta de dibuixar una estratègia per canviar això que sabem que hem de millorar.


7 views0 comments
bottom of page