top of page
  • grupsural

L'OBJECTIU DE DONAR I REBRE CRÍTIQUES A LÀMBIT PROFESSIONALOBJECTIU CENTRAL: CRITICAR ÉS DONAR CRITERIS PER A CANVIAR

Fer una crítica arriba a ser amb relativa freqüència una experiència dolorosa i difícil. Pot arribar a ser també, un risc per a la convivència social i laboral.

Fer una crítica, però, pot ser també una oportunitat per al desenvolupament personal i social. A través d'ella i amb la seva pràctica podem ajudar a millorar les nostres relacions interpersonals, els serveis que produïm i les condicions en què treballem. A través d'ella, podem ajudar als nostres col·legues i companys de curs o treball, als nostres caps i a les persones que componen els equips que poguéssim dirigir. Perquè criticar no és altra cosa que donar criteris per canviar. "Criticar no és humiliar, ni té per què ser una experiència dolorosa per a qui la fa ni per a qui la rep".

En lloc de deteriorar les relacions amb acusacions doloroses, la crítica ben feta pretén fins i tot millorar aquestes relacions. Així mateix, és una estratègia bàsica en el procés de solució de problemes i conflictes.

La crítica pot ser un mètode poderós de comunicació. Amb la crítica podem ajudar. La crítica ben feta transmet informació útil per al canvi, se centra més en les possibilitats de canvi i de millora del comportament que en "enxampar" a l'altre en errors i renúncies.

Criticar, pot ser un risc per a la convivència social i pot ser també una oportunitat per al desenvolupament personal i social. Tot depèn de com la fem.

La crítica constructiva es fonamenta en el propòsit d'aconseguir un canvi favorable que beneficiï als altres. A través d'ella es desenvolupen els valors de lleialtat, honestedat, senzillesa, respecte, amistat, sempre que puguem criticar i ser criticats amb respecte.

Sovint, correm el risc de subjectar-nos únicament al nostre punt de vista sense atendre les necessitats o propòsits que tenen els altres, per això és necessari obrir la nostra ment, i acceptar la correcció i la crítica de l'altre. Es tracta d'un assumpte de co-evolució, ja que fer una crítica constructiva per ajudar els altres és una actitud madura, responsable i plena de respecte pels nostres semblants. Cada vegada que una persona desitja expressar la seva opinió o no conformitat amb intenció de rectitud, vol fer una crítica constructiva.

Qui interpreta les crítiques com una oportunitat, com una informació útil que pot ajudar-nos a millorar? O, dit d'una altra manera, no som majoria els que davant les crítiques ens sentim atacats i accionem els nostres mecanismes de defensa, en lloc d'escoltar, reflexionar i extreure el que de positiu pugui aportar la crítica que ens fan? Efectivament, algunes preguntes ens despullen impúdicament, en la mesura que revelen greus limitacions que, de tan interioritzades, ens semblen inabordables. Però no podem resignar-nos, hi ha molt a fer, també en l'àmbit de saber encaixar les crítiques i saber formular-les.

Hauríem d'entendre les crítiques com informació molt útil, que ens serveix per millorar.

Tendim a distingir entre les constructives i les que no ho són, però una crítica, independentment de la intenció amb què s'emet i fins i tot del seu propi contingut, ofereix una opinió diferent de la nostra, un punt de vista discrepant sobre el que fem o pensem. I, per això, mai no té interès i pot ser metabolitzada positivament, ja que podem interpretar-la com una informació que serveix com a contrast amb els nostres plantejaments. Sembla obvi que ens resultarà tant més fàcil assimilar les crítiques quan millor sapiguem formular-les nosaltres. Són dues habilitats socials, tan difícils una com l'altra, que ens ajuden a entendre els altres i a conèixer-nos millor. Sempre hi ha a qui fixar-se: persones que saben criticar sense acritud, crispació o tensions innecessàries, generant en canvi un ambient tranquil, racional i tolerant en què les idees es confronten pacíficament. Mostren

una actitud de respecte i comprensió cap a les actituds i comportaments aliens. I fins i tot davant fets intolerables que requereixen una crítica severa i rotunda, saben criticar amb rigor, riquesa de matisos i sentit de la mesura.

En seguirem parlant en els propsers Post del nostre blog


11 views0 comments
bottom of page