• grupsural

COM ESCOLTAR EL QUE ENS DIUEN, EL QUE PENSEN I EL QUE SENTEN: L’ESCOLTA ACTIVADefinició: "Es l'habilitat de captar i reflectir en la seva totalitat el missatge de l'altre en la doble vessant:

a. Nocional, racional, etimològica, denotativa.

b. Emocional, vivencial, connotativa."

En el nostre llenguatge quotidià parlem de connotacions polítiques, religioses, nacionalistes... Aquestes dues vessants de la comunicació també es diuen:

a. Nivell manifest: que correspon als continguts ideològics que es transmet mitjançant la paraula: EL QUE DIEM

b. Nivell actitudinal: Correspon als sentiments i actituds que acompanya al que es transmet: EL QUE PENSEM I SENTIM

Quan el receptor escolta activament, està comprenent a l'interlocutor als dos nivells i hi ha una adequada entesa entre els dos.

L’escolta activa té com a finalitat comunicar que, sigui quines siguin la qualitat de les idees, esdeveniments, actituds i valors de la persona que parla, el que escolta no avalua aquesta persona per les seves idees o sentiments. La persona que escolta accepta la persona que parla tal com és, sense emetre judicis morals, sense titllar-la de lògica o de il·lògica.

Quan escoltem s’activen dos tipus de mecanismes de relació:

  1. Estar d’acord o no amb l’altre, és a dir: opina el mateix que l’altre? En essència: pensa que la seva manera d’entendre el problema és correcta? Vostè faria/pensaria el mateix?

  2. Posar-se en el lloc de l’altre, és a dir: entenc quina és la postura de l’altre? És capaç de pensar que faria vostè en el seu lloc? Com se sent, què desitja?

Si creuem les dues variables observem quatre formes d’enfrontar-se a un procés d’escolta:

Estar d'acord amb l'altre No estar decor amb l'altre

Posar-se en lloc del altre SIMPATIA EMPATIA

No ser capaç de posar-se en EGOPATIA ANTIPATIA

el lloc del altre

SIMPATIA: Si està d’acord amb algú i, a més, si estigués en el seu cas vostè faria el mateix, es genera un procés d’aquest tipus.

EMPATIA: Si vostè és capaç de posar-se en el lloc de l’altre, deixant de banda si hi està d’acord o no, és que està utilitzant l’empatia. La qual cosa és la millor fórmula per escoltar activament; permet comprendre el nostre interlocutor sense jutjar-lo, sense haver de donar-li la raó. Recordi que l’objectiu d’escoltar és comprendre, no avaluar.

EGOPATIA: Si vostè està d’acord amb l’altre però és incapaç de posar-se en el seu lloc, estem davant de la més important trampa de l’escolta, l’egopatia. Aparentment, vostè té la sensació que està escoltant, però simplement s’escolta a si mateix. Simplement ens veiem reflexats i interpretem les seves paraules segons la nostra realitat. És una gran trampa que ens priva d’escoltar i que provoca que l’altre deixi de transmetre informació.

ANTIPATIA: En el cas que no estigui d’acord amb l’altre i, a més, sigui incapaç d’entendre la seva posició, perquè es posa en aquesta situació o, simplement, no accepta el seu punt de partida ens trobem davant d’un procés d’antipatia. L’antipatia és una bona font de desacords per la càrrega emocional que comporta.

Comportaments per facilitar l’empatia:

Les capacitats d’escolta exigeixen esforç, però es poden aprendre. És possible que alguns dels comportaments que li suggerim a continuació li semblin feixucs o forçats al principi, però amb la pràctica li semblaran més naturals. És difícil respondre amb paciència, comprensió i empatia quan l’altre està expressant idees que a nosaltres ens semblen il·lògiques, enganyoses, fins i tot, moralment errònies. Tot i això els comportaments que s’indiquen generaran si es practica amb confiança, actituds de tolerància i comprensió que facilitaran l’empatia i l’acceptació no avaluativa dels altres.

  • Parafrasejant els continguts

  • Reflectir els sentiments subjacents

  • Comunicació no verbal coherent amb el diàleg intern

Amb freqüència l’acceptació o l’avaluació es comuniquen

més aviat per la manera i el to de veu de la persona que escolta

que per les paraules utilitzades.


66 views0 comments