• grupsural

APRENDRE A ESCOLTAR 1APRENDRE A ESCOLTAR 1

És el mateix sentir que escoltar? No. Sentir no implica necessàriament cap actitud o interès, és una activitat passiva. Escoltar en canvi exigeix una atenció, fixar-se en allò que s'escolta, demana activitat per part de qui vol escoltar. Evidentment la bona comunicació no és possible sinó sabem escoltar atentament, amb interès allò que ens volen comunicar.

Per poder escoltar de manera activa cal respondre a aquestes preguntes:

  • Per què escolto?

  • Què espero saber?

  • Què m'importa del que em diuen?

Aprendre a escoltar implica també interessar-se per l'altre, posar-se en el seu lloc, comprendre el seu punt de vista. Escoltar a l'altre comporta avantatges. En primer lloc escoltar és una manera d'afirmar l'altra persona, de donar-li importància, seguretat i autoestima. En segon lloc, escoltar ens permet conèixer millor l'altre. Quan algú nota que una persona l'escolta amb interès agafa seguretat i es mostra tal com és. I per acabar, escoltar és necessari per establir qualsevol relació. Escoltant s'augmenta la confiança i s'enforteix qualsevol relació.

Per millorar la nostra capacitat d'escoltar podem tenir en compte els següents aspectes:

Accepta la realitat i el punt de vista de l'altre

Marca clarament la diferència entre l'altre i tu. El món no és d'una sola manera sinó que existeixen infinites visions del món, diferents a la teva. Escoltar voldrà dir delimitar clarament que la teva visió del món és diferent a la de l'altre.

Elimina els prejudicis

Quan s'escolta i es jutja a la mateixa persona segons el seu sexe, edat, ideologia, etc no s'escolta correctament. El prejudici és un filtre que tenyeix tota la comunicació.

Escolta també amb el cos

La mirada, l'actitud corporal, els gestos de mans, braços, cap, o fins i tot el contacte físic en determinades ocasions, són missatges que mostren la teva disposició d'escoltar.

Anima a l'altra a parlar

Fes gestos amb el cap, amb les mans que mostrin clarament que li dones "permís" per parlar i que estàs disposat a escoltar-lo.

Evita actituds o conductes de fugida, de desinterès.

Per exemple fer veure que tens tard, fer comentaris improcedents, jutjar, dubtar del que t'han dit, fer interpretacions malèvoles, jugar nerviosament amb un bolígraf o similar, o sigui "castigar" metafòricament a qui t'està parlant. És molt millor acabar correctament la conversa.

Quan escoltis no pensis en altres coses

Especialment no pensis en què contestaràs o en quin judici de valor faràs a tot el que t’estan dient.

#tempsenergiacompetenciesprofessionalsdesenvolu #saberescoltar #professional

24 views0 comments