PNL PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA PROFESSIONAL

OPTIMITZACIÓ DE LES REUNIONS

PAUTES PER PRIORITZAR

COMUNICACIÓ INCLUSIVA I NO SEXISTA A L’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

GESTIÓ DE LES INTERRUPCIONS

LA IGUALTAT EN EL TREBALL

COM CUIDAR A L'EQUIP: QUE APORTO JO AL GRUP DE TREBALL

CAPACITACIÓ EN DOCÈNCIA EN LÍNIA PER A FORMADORS

Grup Sural Consultors, SL                                           Tel. 93 891 5008  /  610 22 59 06                                                            grupsural@grupsural.com