ACTIVAR ELS MEUS TALENTS PER APORTAR A L'EQUIP

TÈCNIQUES DE MILLORA CONTINUA

DESPERTAR LA INNOVACIÓ PER A MENTS INQUIETES 

GESTIÓ DE LES INTERRUPCIONS

ORGANITZACIÓ I PRODUCTIVITAT PERSONAL

COM CUIDAR A L'EQUIP: QUE APORTO JO AL GRUP DE TREBALL

PNL PER A LA MILLORA DE L'EFICIÈNCIA PROFESSIONAL

LA GESTIÓ DEL TEMPS: UN RECURS VALUÓS

PAUTES PER PRIORITZAR

LA IMATGE CORPORATIVA AL LLOC DE TREBALL 

Grup Sural Consultors, SL                                           Tel. 93 891 5008  /  610 22 59 06                                                            grupsural@grupsural.com