Grup Sural Consultors, SL                                           Tel. 93 891 5008  /  610 22 59 06                                                            grupsural@grupsural.com

   Eines pràctiques

Eines pràctiques per a la prevenció i/o gestió del conflicte en l'atenció al públic

Objectiu: Conèixer estratègies per tal de prevenir les possibles situacions complexes en l'atenció a la ciutadania.

Descarregar programa

Taller sobre com millorar l'experiència amb el ciutadà i la gestió de situacions difícils

Objectiu: Aprendre a realitzar negociacions col·laboratives amb el ciutadà per arribar als acords necessaris per optimitzar la resolució i la percepció subjectiva del tracte obtingut

Descarregar programa

Gestió de l'estrés
Servei

Gestió i control emocional en l'atenció a la ciutadania

Objectiu: Entrenar les emocions i reduir l’estrès vinculat a l’atenció dels usuaris

Descarregar programa

Gestió i tractament de queixes

Objectiu: Com prevenir les queixes del ciutadà amb habilitats comunicatives i actituds professionals.

Descarregar programa

Habilitats comunicatives i relacionals en la prestació de serveis

Objectiu: Utilitzar estratègies que permetin la comunicació efectiva amb els ciutadans que reben serveis.

Descarregar programa

La imatge corporativa en l'atenció a la ciutadania

 

Objectiu: Millorar les habilitats de comunicació oral i no verbal en adreçar-se a la ciutadania. Projectar una imatge institucional facilitadora, resolutiva i positiva.

Descarregar programa

Com establir relacions de confiança amb la comunicació en l'atenció al ciutadà

Adquirir mestratge per identificar els aspectes no visibles que tenen lloc durant un procès de comunicació i que permeten saber com funciona l’altre.

Descarregar programa