COMUNICACIÓ: COM OBTENIR RESULTATS

COMUNICAR-SE EN REMOT 

ABORDATGE DELS RUMORS

COMUNICACIÓ INTERPERSONAL I TREBALL D'EQUIP

COMUNICACIÓ ASSERTIVA 

QUÈ EM DIUS I QUÈ ESCOLTO

L'ÚS DE LA DIALÈCTICA POSITIVA

PNL PEL TREBALL SOCIAL

SABER ESCOLTAR

DIRIGIR REUNIONS EN REMOT

Grup Sural Consultors, SL                                           Tel. 93 891 5008  /  610 22 59 06                                                            grupsural@grupsural.com