PNL PER A L'ENTREVISTA EN LA INTERVENCIÓ SOCIAL 

LA GESTIÓ D'AGRESSIONS VERBALS I AMENACES A SERVEIS SOCIALS

TALLER DE SERVEIS SOCIALS I SALUT MENTAL 

ESCOLTAR A LES PERSONES USUÀRIES DE SERVEIS SOCIALS

COMUNICAR-SE EN REMOT A SERVEIS SOCIALS

ENTREVISTA PROFESSIONAL EN MEDI OBERT 

Grup Sural Consultors, SL                                           Tel. 93 891 5008  /  610 22 59 06                                                            grupsural@grupsural.com