top of page
Contenedores

EMOCIÓ I COGNICIÓ

2 OPCIONS DE CÀPSULES DE 2H: ​

 • Què són les distorsions cognitives? Les puc aprendre a utilitzar?

 • La reacció emocional evolucionada, com integra-la en la pràctica laboral

Girasol

OPTIMITZACIÓ DE

LES REUNIONS

5 OPCIONS DE CÀPSULES DE 2H: ​

 • Organització de reunions: els 10 clicks clau

 • Com potenciar els elements no verbals en la comunicació en públic

 • 6 estratègies per potenciar la participació en les reunions

 • La tècnica del metapla per optimitzar les reunions

 • Reunions delegades: Fomenta la presa de decicions!

Gotas de agua en ventana

ESTRÉS I SALUT

3 OPCIONS DE CÀPSULES DE 2H: ​

 • L'autogestió de la respiració. Com mantenir la calma a la feina amb l’autogestió de la respiració. 

 • El nostre cos una eina eficient per l’autogestió emocional

 • Aprèn a gestionar el teu temps amb la tècnica pomodoro

Teléfonos públicos en amarillo

ATENCIÓ AL PÚBLIC

5 OPCIONS DE CÀPSULES DE 2H: ​

 • Comunicació telefònica eficient: 10 estatègies clau.

 • Aprendre a dir que no i Acceptar i fer crítiques en l’atenció al públic

 • Dialèctica positiva, com posar-la a la pràctica en l’atenció al públic

 • Actituds professionals eficents d’atenció al públic per la gestió de  queixes i reclamacions

 • Com identificar i cobrir les necessitats del ciutadà en l’atenció al públic?

Diana Diana

3 OPCIONS DE CÀPSULES DE 2H: ​

 • Organitza’t amb eficàcia: Les 5 etapes del mètode GTD

 • Actituds emocionals eficients davant els lladres del temps

 • Prioritza amb el mètode GUT

EFICÀCIA

PROFESSIONAL

bottom of page