CONVERTIR PROBLEMES EN SOLUCIONS INTEL·LIGENTS

GESTIONAR CRÍTIQUES

TÈCNIQUES DE NEGOCIACIÓ I MEDIACIÓ

ATENCIÓ TELEFÒNICA COMPLEXA

GESTIÓ DE CONFLICTES: METODOLOGIA SEDA

CONFLICTES A L'EQUIP DE TREBALL

ABORDATGE DELS PREJUDICIS I ETIQUETES

COM DIR NO AL CIUTADÀ

EINES PREVENCIÓ I/O GESTIÓ DEL CONFLICTE EN L'ATENCIÓ PÚBLIC

GESTIÓ D'AGRESSIONS VERBALS I AMENACES

Grup Sural Consultors, SL                                           Tel. 93 891 5008  /  610 22 59 06                                                            grupsural@grupsural.com